Julytės kiškelis

Julytė gavo dovanų gražų kiškelį. Jis buvo kaip gyvas. Kartą Julytė paliko kiškelį kieme, o pati nubėgo vandens atsigerti.

Bėgo per kiemą šuniukai Ručkis ir Dručkis. Jie pamatė kiškelį ir tuojau šoko prie jo. Atskubėjo Julytė ir apgynė kiškelį. Kiškelio vieno Julytė daugiau nepalieka. ( 46 žodžiai)

Meškos dėkingumas

Moterys rišo rugius. Senutė supo vaiką. Užėjo lietus. Moterys pasislėpė miškelyje.Medyje pamatė mešką. Meška kopinėjo medų ir įsidūrė leteną. Smaližė nusileido žemėn. Moterys išsigando ir pabėgo. O senutė liko. Meška maurojo ir rodė leteną. Senutė suprato. Ji ištraukė rakštį ir žaizdą apšluostė. Sėdi senutė ir dreba. Meška įkopė į medį, prilupo korių. Apkrovė senutę koriais ir nuėjo. ( 60 žodžių )

Jūratės kambarėlis

 

       Jūratė išdūmė. Tik ne žibuoklių rinkti. O į savo slaptą kambarėlį apleistame name Raugyklos gatvėje. Tas kambarėlis buvo per stebuklą išlikęs su langais, durimis, netgi su grindimis. Sienoje tebebuvo spinta, o kampe stovėjo mažas staliukas. To staliuko Jūratei visai nereikia. O štai sieninė spinta labai praverčia. Joje Jūratė slepia tris lėles, šepetį lėlių plaukams šukuoti, veidrodžio šukę, seną lūpdažį, tuščią muilinę. Jūratė beveik laiminga turėdama tokį kambarėlį, kuriame galima nuo visų pasislėpti ir būti vienai.

Diktante 75 žodžiai

 

 

Mūsų mokykla
Mūsų mokykla

Mus lanko

-